Arglwydd


For more on Cerys Matthews: http://www.cerysmatthews.info/ Bb Eb Mi glywaf dyner lais F Bb Yn galw arnaf i Bb Eb I ddod a golchi meiau F Bb Yn afon Calfari Bb Eb Arglwydd dyma fi Bb F ar dy alwad di Bb Eb Canna fenaid yn y gwaed F Bb A gaed ar galfari Bb Eb Yr iesu sydd im gwadd F Bb I dderbyn gydai saint Bb Eb Fydd gobaith cariad pur a hedd F Bb A phob rhyw nefol fraint Bb Eb Arglwydd dyma fi Bb F ar dy alwad di Bb Eb Canna fenaid yn y gwaed F Bb A gaed ar galfari Bb Eb Gogoniant byth am drefn F Bb Y cymod ar glanhad Bb Eb Derbynia iesu fel yr wyf F Bb A chanaf am y gwaed Bb Eb Arglwydd dyma fi Bb F ar dy alwad di Bb Eb Canna fenaid yn y gwaed F Bb A gaed ar galfari Bb Eb Arglwydd dyma fi Bb F ar dy alwad di Bb Eb Canna fenaid yn y gwaed F Bb A gaed ar galfari