Man Muss Nicht Sterben Um In Der Hoelle Zu Sein


Табулатура в формате Guitar Pro , содержащая следующие дорожки:

Git 1
Overdriven Guitar
Git 2
Overdriven Guitar
Solo Git
Electric Guitar (muted]